PS010022-20-01-C
SPIRIT

NT$ 699  

◆ 適用瑜珈、核心和一般運動後回復時使用
◆ 平滑扎實外層,舒適且好滾動
◆ 採用物理治療原理設計
◆ 加長型設計,運動範圍更廣泛
GOODS000000000000000000194 高壓縮泡棉滾筒-黑
   


^